Wednesday, August 14, 2013

Phillipines Case Study

Rozvojová studie Filipín Autorův úvod Pro svou případovou studii jsem si vybral jednu ze zemí tzv. třetího světa, souostroví rozkládající se na více než 7000 ostrovech nacházejících se v jihozápadním Pacifiku, Filipíny, považované za jednu ze skupiny soudobých tzv. nově industrializovaných zemí (NICs). Základní informace Svou rozlohou (cca cardinal 000km²) se Filipíny řadí celosvětově na 72. místo a díky počtu jejich obyvatel (cca 98 000 000) jim knockří 12. místo (s hustotou obyvatelstva - cca 300 obyvatel/km² se tedy řadí na poměrně vysoké, 42. místo). Filipíny jsou co do státního zřízení republikou (prezidentskou), která získala svou nezávislost již na konci 19. století, když se odtrhla od španělského koloniálního panství.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
Ve španělsko-americké válce v roce 1901 se však staly kolonií Spojených států amerických a tento stav se udržel až do roku 1946. Filipíny tak byly vůbec prvním státem, kterému byla po skončení 2. světové války udělena nezávislost[1]. Posléze zde byl však instalován tzv. neokoloniální režim. Je to takový režim, který státu sice na jednu stranu uděluje formálně suverenitu, na druhou stranu však je jeho hospodářství a engageé fungování řízené zvenku. Nástroje, jimiž je tato kontrola...If you want to get a full essay, order it on our website: Orderessay

If you want to get a full information about our service, visit our page: How it works.

No comments:

Post a Comment